Analýza

, řeckého analysis - vyproštění, rozbor;
1. chemie a) chemický rozklad, typ chemické reakce, při níž ze složitější látky vznikají látky jednodušší; b) experimentální postup směřující k získání informací o složení látky. Viz též analytická chemie;
2. logika základní myšlenkový postup rozkládající vymezený celek na jeho prvky; obecně každá metoda, která se snaží nějaký předmět nebo jev vysvětlit myšlenkovým či faktickým rozborem jeho složek. Opak syntéza.

Související hesla