Analýza dokumentů

, metoda, která využívá dokumentů osobních i veřejných jako materiálu pro sociologický výzkum. Nejčastěji jsou analyzovány různé druhy textů (deníky, autobiografie, kroniky, noviny ap.), méně pak obrazový materiál (fotografie, videozáznamy). Dokumenty mohou být podrobovány vícero druhům rozborů, z nichž nejvýznamnější je analýza obsahová.