Analýza obsahová

, technika kvantitativního výzkumu sdělení, textů a dokumentů, snažící se skrze systematický popis zjevných obsahů o jejich hlubší interpretaci. Zavedena v 50. letech 20. století jako objektivní metoda ke studiu obsahu a struktury textů a sdělení (např. projevů politiků během prezidentské kampaně).

Související hesla