Anathema

, prokletí; jeden ze tří druhů exkomunikace.