Andaluská nížina

, nížina v jižním Španělsku u Guadalquiviru vklíněná mezi Sierru Morenu na severu a Betickou Kordilleru na jihu. Původně mořský záliv zanesen říčními sedimenty. Středomořské podnebí, srážky v zimě. Nejúrodnější část Španělska (obiloviny, olivy a citrusy); chov ovcí a koní.

Související hesla