Andrzejewski Jerzy

, polský prozaik, dramatik, scenárista a publicista. V románu Popel a démant (zfilmováno) zobrazil okupaci a zrod poválečného Polska. Problémům inteligence a umělců za komunistického režimu věnoval román Miazga (Dřeň), satirický pohled na falešný obsah masové kultury vytvářené uměleckou elitou rozvinul v románu Onť se béře po horách. Pro vyjádření vlastních filozofických úvah a mravních postojů alegoricky zpracoval složité historické látky: Ciemnósci kryją ziemię (Temnoty halí zemi), román o španělské inkvizici, který koresponduje s obrazem 50. let v komunistických zemích, a Brány do raja (slovensky) o křížové výpravě dětí. Autor satirických grotesek Zlatá liška.

Související hesla