Anergie

, část celkové energie systému, kterou nelze za žádných okolností přeměnit na mechanickou práci. Z technického a ekonomického hlediska jde tedy o bezcennou energii. Každá přeměna energie je provázena vzrůstem podílu anergie v celkové energii systému. Viz též exergie.

Související hesla