Angličtina

, západogermánský jazyk; má však jen 30 % slov germánského původu, zbytek tvoří zejména slova původu románského. Viz též klasifikační přehled jazyků. Angličtinu užívá asi 450 miliónů lidí (56 miliónů ve Velké Británii, přes 200 miliónů v USA, 17 miliónů v Kanadě, 9 miliónů v Jihoafrické republice, 14 miliónů v Austrálii, 3 milióny na Novém Zélandu, dále v ostatních zemích Britského společenství, tj. v řadě zemí Afriky a Asie a na ostrovech). K jejímu postavení jazyka světového obchodu, diplomacie a vědy značně přispěl britský kolonialismus a zejména vznik USA a jejich vývoj v supervelmoc. Původně jazyk flexívní (doložen ze 7. – 10. stol.); už ve středním období (12. – 16. stol.) se projevil výrazný vývoj k typu analytickému; zhruba dnešní podoba angličtiny vznikala do konce 17. stol. Má poměrně bohatý vokalismus (12 samohlásek a 8 dvojhlásek); ztráta flexe se kompenzuje pevným slovosledem; slovesné časy ve variantě prosté a průběhové (pro děj probíhající).

Související hesla