Angra Mainju

, Ahriman, Zlá mysl – v Avestě a mazdaismu zosobněný princip zla a temnoty, vystupující jako protihráč Ahura Mazdy (Ormuzda) v dualistickém střetávání pravdy a lži.

Související hesla