Angy

, základní spisy indických džinistů pocházející z nesnadno určitelné doby, ale v dochované podobě zapsané bezpochyby až po přelomu letopočtu. Obsahují džinistickou věrouku a etiku, ale i návody k správnému životu a legendy a mýty. Jsou sepsány v prákrtech, bližších hovorovým jazykům než literární sanskrt.