Animismus

, víra v existenci peronalizovaných nadpřirozených bytostí (božstva, duchové, duše) a sil projevujících se ve všech předmětech a jevech a působících i na člověka. Pojem zavedl v 19. stol. britský antropolog E. B. Tylor k označení nejranější fáze náboženství. Později použil termín animismus psycholog J. Piaget k charakterizaci myšlení malých dětí, které ještě nedovedou rozlišovat mezi živými a neživými objekty.

Související hesla