Animuccia Giovanni

, italský skladatel, významný představitel římské školy. Před příchodem do Říma komponoval madrigaly (cykly na texty Petrarky a Sannazara), od roku 1550, kdy se stal kapelníkem u sv. Petra, převážily skladby duchovní. Jeho mše patří k nejlepším ukázkám post-tridentské polyfonie..

Ottův slovník naučný: Animuccia Giovanni

Animuccia Giovanni (*1500 ve Florencu, †1571), slavný kontrapunktista, žák Goudimelův, v úřadě i umělecké snaze předchůdce Palestrinův, »otec oratoriæ. Psal mše, motetta, madrigaly a hymny, z nichž mnohé chovají se dosud v rukopise vatikánské sbírky. Nejvíce důležitosti mají jeho Laudi zpívané po kázáních, jež zavedl sv. Filip Nerejský, a jež dle místnosti »oratoriœ, v níž byla pobožnost odbývána, zvány jsou cratoria. Tyto. skladby, v nichž střídaly se solové části se sborovými, byly prvními počátky později vyvinuté formy oratoria.