Anjouovci

, francouzský šlechtický rod; vedlejší větev Kapetovců. Starší linie získala vládu v Provenci (1245), v Anjou (1246), v Neapolsku a na Sicílii (1266), v Uhrách (1308) a v Polsku (1370). Rodové panství ve Francii a Itálii založil Karel I. z Anjou, v Polsku Ludvík I. Veliký. Mladší linii založil Ludvík I. z Anjou (1339 – 1384), syn francouzského krále Jana II. Dobrého. Získal Neapolsko, Anjou, Maine, Touraine a Provence.

Související hesla