Anna de Foix

, česká a uherská královna; dcera Gastona II. de Foix a Candale a Kateřiny Navarrské, manželka českého a uherského krále Vladislava II. Jagellonského, matka pozdějšího českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a české a uherské královny Anny Jagellonské, manželky Ferdinanda I. Habsburského.

Ottův slovník naučný: Anna de Foix

Anna z Kandale, choť Vladislava II. Jagellonského, krále českého a uherského, byla dcera Gastona, hraběte Kandalského (po anglickém hrabství Kendal), a Kateřiny, hraběnky de Foix, neteře franc. krále Ludvíka XII., při jehožto dvoře Anna byla vychována. Zasnoubena byvši k manželství Vladislavovi II., muži 46ti letému, přijela r. 1502 přes Benátky do Uher. Před svatbou korunována byla za královnu uherskou ve Stol. Bělehradě (29. září 1502), sňatek vykonán v prvních dnech řijna. Čechům nakloněna nebyla, byvši vychována v obyčejných toho času předsudcích proti nim jakožto kacířům. Nikdy nedala se pohnouti k jízdě do Čech, ani tehdá, když jí přimlouváno, že by nabyla korunovací práva ke znamenitému věnu královen českých. K uchlácholení svědomí jejího obnoveno marné jednání se stolicí papežskou o narovnání s českými utraquisty. Nejvíce byla zaujata proti Bratřím českým i způsobila při králi, že vydal rozkazy o pronásledování jejich po Cechách i na Moravě (v červenci 1503). O věci české měla také v jiných směrech péči bedlivou. Hrad pražský ozdoben byl přičiněním jejím velmi nádherně, až budil podivení hostův i v časích pozdějších. Vydatněji ovšem zasahovala do běhův uherských, srdnatě stojíc po boku manžela svého ve sporech jeho s Janem Zápolským. Mívala účastenství také v zápletcích zahraničných, zvláště v důležitém vyjednávání o spojení rodů Jagellonského a Habsburského. Vůbec byla Anna předním a spolehlivým rádcem svému choti starajíc se prospěšně jak o práva a důchody královské, tak o pořádek při dvoře. Vrstevníci chválili ji ne tak pro krásu -bylať prý příliš tlusta- jako pro rozumné chování, energii ducha jejího a moudré hospodaření, jímž v skutku nastřádala králi poklady znamenité. Ve šťastném manželství dala život dvěma dítkám: Anně (23.čce 1503) a Ludvíkovi (1. čce 1506). V šestinedělí po narození Ludvíka zemřela (26. čce 1506). Ztráta tato, nenahraditelná pro krále i poddané, učinila Vladislava těžkomyslným, dvojnásob úzkostlivým, ba bezvolným. Koll.

Související hesla