Annikeris Mladší

, kolem 300 př. n. l., jeden z čelných představitelů kyrénské školy; vůdčí osobnost jejího směru, který usiloval o dosažení souladu mezi hédonistickou etikou (viz též hédonismus) a tradiční morálkou.

Ottův slovník naučný: Annikeris Mladší

Annikeris z Kyrény (320-280 př. Kr. ), filosof Aristippovy školy hédonistické, též kyrénskou zvané. Snažil se větu Kyrénských o naprosté hodnotě slasti ušlechtiti tím, že, nepřihlížeje výhradně ke slasti smyslné, hlavní důraz kladl na slasť, pochodící ze styku přátelského, z vděčnosti k rodičům, lásky k vlasti a z ušlechtilé snahy po cti a výtečnosti. Pro tyto poměry samy má pravý mudrc snášeti svízele i strasti, neboť za odměnu kyne mu budoucí slasť. A takto slasť i u Annikerida o všem konání lidském rozhoduje, ano i jednání mravní a ctnost slastí konečně jsou podmíněny. Znalost nauky Annikeridovy čerpáme z Diogena Laërtského a Klementa Alexandrijského. Dna.

Související hesla