Anticyklona sibiřská

, anticyklona tvořená kontinentálním vzduchem a formující se v zimním období nad střední a severní částí Eurasie. V dlouhodobém průměru leží její střed nad Mongolskem a v přilehlé části Sibiře.