Antikapitalistický

, protikapitalistický; namířený proti kapitalismu.

Související hesla