Antireligiózní

, protináboženský; zaměřený proti náboženství, proti náboženskému cítění.