Antologie

, výbor z literárních děl různých autorů zaměřený na určité téma, typ tvorby nebo epochu.

Související hesla