Antončík Emil

, český fyzik. Zabývá se teorií pevných látek, speciálně polovodiči.