Antonín Poustevník

, jeden z prvních egyptských mnichů-poustevníků, radikálních křesťanů. Považován za zakladatele klášterního života. V období poustevnické askeze zažil četná pokušení, jež později barvitě zpracovávalo a líčilo středověké křesťanské umění.

Ottův slovník naučný: Antonín Poustevník

Antonín: Antonín: sv., Poustevník, narodil se r. 251 v egyptském místě Komě z bohatých rodičů. Maje věku svého 18 – 20let ztratil rodiče i rozděliv své pozemky chudým jal se poblíž domova poustevničiti. Navštěvoval starší poustevníky pro své zdokonalení a žil pouze o chlebě se solí a vodě. Ve věku 35 let odebral se hluboko do pouště a přebýval tam ve starém, opuštěném zámku 20 let dostávaje vrchní částí budovy od svých přátel chleby na půl léta. Konečně známí jeho vnikli k němu násilím a mnozí z nich usadili se kolem něho. Za pronásledování křesťanů císařem Maximinem Dajou posluhoval Antonín: mučenníkům a pak bydlil v poušti na hoře Kolzim, kde filosofové ho navštěvovali. Se sv. Athanasiem žil v přátelství, vynesl v Alexandrii klatbu na blud Ariův a skonal maje věku 105 let 17. led. 356, kterýžto den jest mu zasvěcen. Život jeho sepsal přítel jeho Athanasius, patriarcha alexandrijský. Dr. Fr X. Kryštůfek.