Antropocentrismus

, sklon považovat člověka za střed a těžiště světa, hodnotit všechno pouze z lidského hlediska. Užívá se většinou v pejorativním smyslu. V současnosti je proti antropocentrismu silně zaměřeno např. ekologické myšlení, jehož základem je minimalizace škod způsobených člověkem v přírodě. Ekologické myšlení se rozvíjí od 2. poloviny 20. stol. Viz též ekocentrismus.

Související hesla