Antropologický princip

, jedna ze základních tezí L. Feuerbacha, vyjadřující požadavek, aby se východiskem řešení filozofických otázek stal člověk jako biologická bytost. Pouze tak lze podle Feuerbacha překonat odtržení člověka od přírody, ke kterémo dospělo náboženství a idealistická filozofie.

Související hesla