Antropologie filozofická

, vědní obor, jenž se zabývá člověkem jako celkem, snaží se vyložit jeho podstatu, pochopit jeho smysl, nalézt jeho perspektivy. V současnosti staví do popředí zejména problém lidské svobody, nehotovosti, otázku vztahu mezi člověkem a přírodou a přemýšlí o významu jedinečné lidské osoby. Počátky antropologie filozofické lze sledovat až do starověku, jako samostatná filozofická disciplína byla ve 20. stol. iniciována zejména M. Schellerem a A. Gehlenem. Další představitelé: R. Girard, O. F. Bollnov, K. Löwith, H. Plessner a jiní.

Související hesla