Antropologie kulturní a sociální

, antropologie sociokulturní - sféra antropologie poskytující systematizované poznatky o rozmanitých společenských formách a zkušenostech. Vymezit přesněji tento obor je obtížné, protože v průběhu času se proměňoval a stále proměňuje. Jeden ze zakladatelů, E. B.Tylor, v druhé polovině 19. století definoval antropologii jako vědecké studium kultury, přičemž kulturou rozuměl souhrn poznání, víry, umění, práva, morálky, zvyků a všech ostatních schopností a obyčejů členů společnosti. Toto pojetí dalo základ americké tradici kulturní antropologie, zatímco ve Velké Británii se působením B. Malinowského a zvláště A. R. Radcliffe-Browna zájem v rámci sociální antropologie soustředil na studium sociální struktury (příbuzenství, hospodářství, politická organizace). Na evropském kontinentu se více než termín antropologie používal termín etnologie, resp. etnografie.

Související hesla