Antropozofie


1. původně termín obdobný dnešní filozofické antropologii;
2. nábožensko-filozofická nauka a praxe vyjádřená v díle R. Steinera. Vznikla z teozofie, ale je více spojena se západní předkřesťanskou i křesťanskou tradicí a více zaměřena na praktický život. Chápána jako moudrost o člověku, zahrnující poznání struktury lidské bytosti, jeho minulosti a perspektiv, jež se zároveň týkají světa jako celku. Předpokládá, že člověk je tvořen tělem (zákony dědičnosti), duší (zákony osobního osudu – karmy) a duchem (zákon znovuvtělení – reinkarnace). Vyššího vědění o člověku, přírodě i nadsmyslových světech lze dosáhnout „duchovním zřením“ na základě školení, výchovy, vnitřní proměny. Aplikací antropozofie je mimo jiné svobodná waldorfská pedagogika, biodynamické zemědělství, mysterijní dramata aj. V českých zemích zastoupena místní antropozofickou společností.

Související hesla