Anzengruber Ludwig

, rakouský dramatik a prozaik. Hlavním dějištěm jeho realistických a naturalistických her je rakouská vesnice. Proslavil se dramaty Farář z Podlesí (kde kritizuje klérus), Sedlák křivopřísežník (o sedlákovi, který se zmocnil podvodem statku) a Čtvrté přikázání (se sociálním akcentem z městského prostředí).

Ottův slovník naučný: Anzengruber Ludwig

Anzengruber Ludwig, něm. spisovatel (*29. listop. 1839 ve Vídni), jenž ke tvoření básnickému obírá si předměty ze života štýrských horalů. Podařilo se mu jak v prosté povídce, tak v působivém dramatě uchovati představovaný život v původní a přirozené živosti. Kdežto povídkou ze života obyvatelův alpských váženou předstihl jej Rosegger, ve dramatě svého druhu Anzengruber dosud jest nedostižen. Nejlépe se mu daří charakteristika; se vzácným uměním odhaluje zdánlivé záhady nejtajnějšího nitra osob jednajících a poutavý děj dramatický osnuje nejraději z náboženských podnětův a sporů. Pokud hoví účelu jen básnickému, potud vytvořuje postavy a situace umělecké, stírá jim však též ráz básnický, jakmile je sdružuje s účelem jiným, obyčejně sociálně politickým. Mluva jeho vzata jsouc většinou ze živého nářečí osob jednajících působí přirozenou silou. Anzengruber jest syn nižšího úředníka ve Vídni, jenž také v dramatickém básnictví se pokusil. Předčasnou smrtí otcovou u vzdělávání svém více sám na sebe byl odkázán; odbyv školu reálnou stal se učněm v knihkupectví, vyměnil však toto povolání za herecké. Nabaživ se slávy divadelní (1860 – 66) oddal se novinářství, až r. 1869 se dostal za úředníka k vídeňskému policejnímu úřadu. Skvělý úspěch jeho dramatu Der Pfarrer von Kirchfeld (1870), které pod názvem »Farář z Podlesí« zdomácnělo i na českých jevištích, vybavil jej z této závislosti a dopřál mu, že se v plné volnosti oddati mohl spisovatelství. S větším uměním vytvořil v kuse Der Meineidbauer (v českém překladě »Sedlák křivopřísežní▽) pravou selskou tragédii, a podobně zdařilou veselohru Der Gewissenswurm. Zmínky zasluhují ještě dramata: Die Kreuzelschreiber; Das vierte Gebot; Doppelselbstmord; Der ledige Hof; Heimgefunden (vyznamenáno r. 1888 velkou cenou Grillparzerovou). Také v románu došel značného úspěchu dílem Der Schandfleck a sebranými povídkami Dorfgänge a Geschichten (1879). Vsk. Dodatky Zemřel r. 1889.

Související hesla