Apeiron

, nerozlišené, bezmezné; filozofický termín Anaximandrův, označující původní beztvarý chaos (propast, moře), z něhož se vynořují jasná a tvarem vymezená jsoucna a do něhož zase upadají. Temný prazáklad světa v protikladu k jasnému a určitému kosmu.

Související hesla