Apelace

, opravný princip v řízení před státními orgány při podání odvolání proti rozhodnutí. V jeho rámci odvolací orgán přezkoumává napadené rozhodnutí jak skutkové tak i právní, přičemž napadené rozhodnutí buď potvrdí, změní nebo zruší.

Související hesla