Apokalypsa

, obecně literární dílo, které líčí hrůzu trestu skrytého v neznámé budoucnosti; 1. biblická literární témata odhalující budoucnost, zvláště poslední dny světa. Apokalyptické prvky obsaženy už ve Starém zákoně. Do Nového zákona zařazeno Zjevení Janovo; 2. přeneseně hrůzné zjevení, neobyčejně hrůzná událost (zemětřesení, válka ap.).

Související hesla