Apokalyptik

, člověk, který má apokalyptické vize.

Ottův slovník naučný: Apokalyptik

Apokalyptikové slují vykladatelé Apokalypse, kteří budoucnost církve tam obsaženou ve velikolepých obrazech se vší určitostí o místě a čase znáti chtějí, jako by nějak zvlášť o tom od Boha byli poučeni. Takovými byli opat Joachim z Celica v Kalabrii (†1202), jehož stoupenci sluli joachité, Jan Petr z Olivy v Provenci (1297) a všichni, kdož život církve dělili na dobu Otce, Syna a Ducha sv. nebo podobně. Dr. Fr. X. Kryštůfek.