Apokryf o Jidášovi

, jedna z nejstarších literárních památek složených v českém jazyce; je součástí cyklu duchovní epiky, který zpracovával témata související s Kristovým životem a učením, např. legendy O umučení Páně, O apoštolích, O Panně Marii, O seslání sv. Ducha, O Jakubu Menším, O papeži Silvestrovi a O Pilátovi. Apokryf o Jidášovi je z cyklu literárně nejcennější, má více než 260 veršů a lze ho datovat k roku 1306.

Související hesla