Apologetika

a) teologická disciplína zaměřená na obhajobu a zdůvodnění křesťanského učení; b) počáteční období křesťanské teologie, po němž následovala patristika. Viz též apologeti, apologie.

Ottův slovník naučný: Apologetika

Apologetika vůbec jest věda obrany. Apologetika v theologické soustavě katol. jest věda hájící pravdu zjevení Božího a náboženství katol. Dnešního dne spadá apologetika v jedno se základním bohoslovím čili fundamentální theologií, tvoříc její hlavní čásť. Dr. Fr. X. Kryštůfek.

Související hesla