Apoštol

, v Novém zákoně Ježíšův učedník; týká se zejména okruhu dvanácti nejbližších učedníků v čele s apoštolem Petrem, v širším smyslu i dalších novozákonních postav, zejména Pavla z Tarsu. Posláním apoštolů bylo hlásat Boží království, křtít, slavit eucharistii a být pastýři církve. Některé církve jsou přesvědčeny, že na apoštoly Ježíš přenesl posvátné zmocnění ke službě, jež mají předávat vložením rukou a modlitbou na své nástupce (tzv. apoštolská posloupnost biskupů v katolické církvi).

Související hesla