Apozice

, přístavek – jazykověda označení téže představy dvojím nebo několikerým způsobem (Karel IV., Otec vlasti). Viz též věta.

Ottův slovník naučný: Apozice

Apposice, lat. appositio, přístavek, slove v gram. výklad, zevrubnější vysvětlení substantiva substantivem přistaveným: Žabovřesky, vesnice u Brna; přišli do vesnice, do Žabovřesk u Brna. Tato volná apposice, jest vždy na druhém místě a blíží se výroku věty: Žabovřesky jsou vesnice u Brna. Příklady těsnější apposice, jsou: Jan evangelista, Jan křtitel. V příkladech: učitel Vlk, námořník Samojed. Jan Novák není žádné z obou slov apposicí. Nynější jména rodinná, na př. Novák, byla původně apposice, ke jménům křestním; nyní jsou apposice,mi nanejvýše jména křestní, Jan a j. Fr. V.

Související hesla