Apsary

, hinduistická mytologie skupina nebeských víl, obývajících rajský svět vládce bohů Indry. Původně snad představovaly ztělesnění oblaků a mlžného oparu na obloze (doslova tresť vod, nebo plynoucí ve vodách), v pozdějších mýtech vystupují jako družky božských zpěváků a hudebníků, nebeské „dcery rozkoše“, jež obšťastňují duše bojovníků padlých v boji. Dovedou na sebe vzít libovolnou podobu a občas se pozemšťanům zjevují jako vodní ptáci. Milují tanec a hazardní hry, jsou přelétavé, lehkomyslné a rády smrtelníkům pletou hlavy svými půvaby.

Ottův slovník naučný: Apsary

Apsarasy jsou víly indické mythologie, o nichž zejména v literatuře epické nalézáme hojně pověstí. Nejčastěji bývá jejich úkolem, aby z rozkazu bohů kajicníky, kteří mocí svého pokání málem si podmaňují bohy, krásou svou odvrátily od zdrželivosti ke smyslným rozkošem. Nejčastěji jmenují se Urvasí, Ménaká, Tilóttamá a j. O původě jejich bájí se zejména, že vznikly z okeánu, když jej bohové vrtěli, chtějíce vytvořiti amrtam. Srv. A. Holtzmann, Die Apsaras nach dem Mahâbhârata (Ztschr. d. Deut. Morgenländ. Ges. XXXIII., 633). Zlý.

Související hesla