Apsida


1. architektura původně výklenek pro sochy, v křesťanské architektuře závěr kostela umísťovaný od 5. stol. na východní straně chrámové lodě. Nejčastěji bývá polokruhového, pravoúhlého nebo polygonálního půdorysu (bývá v ní umístěn hlavní oltář); původně křeslo biskupa, později připojována apsida vedlejší, apsida transeptu;
2. astronomie bod na dráze tělesa pohybujícího se po kuželosečce, ve kterém má toto těleso největší nebo nejmenší vzdálenost od centrálního tělesa. Např. planety mají apsidu perihel a afel.

Související hesla