Aquilejský patriarchát

, církevní provincie 568 – 1751 v severní Itálii kolem města Aquileie. Biskupství založeno ve 3. stol. Od 6. stol. si místní biskupové přisvojili titul patriarchy a odmítli se podřídit papeži. Po vpádu Langobardů přesídlili biskupové na ostrov Grado (do 606). Patriarchát vysílal v 9. – 11. stol. misie i na území osídlené Slovany a Maďary. Za Karlovců a římskoněmeckých císařů získali patriarchové v léno Friaulsko, Istrii a Kraňsko. Od 1238 bylo sídlem patriarchů Udine. Od konce 14. stol. jejich moc slábla ve prospěch Benátek (kam 1415 patriarchové přesídlili) a Habsburků, kteří získali východní Friaulsko. V roce 1751 zrušil papež oficiálně titul patriarchy a arcibiskupství v Udine bylo určeno pro Benátky, arcibiskupství v Gorici pro rakouskou část.

Související hesla