Aquincum

[akvinkum], římské město a vojenský tábor střežící důležitý přechod přes Dunaj na území dnešní Budapešti. Vojenský tábor vznikl již v pol. 1. stol., později bylo kolem tábora vybudováno táborové (canabae legionis) a civilní město. Největší rozmach dosáhlo zač. 3. stol. Poslední romanizované obyvatelstvo opustilo Aquincum na počátku 5. století.

Ottův slovník naučný: Aquincum

Aquincum viz Acincum.

Acincum, Aquincum, s počátku tábor, později nejdůležitější město římské v Pannonii Valerské (Pannonia Valeria) na místě nynějšího Starého Budína na pr. bř. Dunaje. Založil je cís. Septimius Severus asi r. 200 po Kr. a měla zde své stanoviště 2. legie adjutrix; v bojích proti Jazygům bydlícím mezi Dunajem a Tisou bylo [Acincum] východištěm. Byla to osada pro obchod a stratégicky důležitá, jejíž zbytky (amfitheátr vykopaný roku 1880, lázně, kameny s nápisy aj.) dosud se spatřují. Posledně připomíná se v historii k r. 375, kteréhožto roku Hunové vtrhli do Evropy.

Související hesla