Arbuthnot John

, anglický prozaik skotského původu, dvorní lékař královny Anny a přítel klasicistických satiriků A. Popea a J. Swifta, s nimiž se bavil organizováním tzv. Škrabákova klubu (Scriblerus Club) a psaním satirické prózy o fiktivním literátovi, filozofovi a cestovateli, Memoirs of Martinus Scriblerus (Paměti Martina Škrabáka). Nejvýznamnějším dílem je politická satira, sbírka pamfletů The History of John Bull (Příběh Johna Bulla), v níž vytvořil populární typ Angličana vyznačující se rázností, náladovostí, nezávislostí a zálibou v pití. Je také autorem pojednání o dietetice, fyziologii a matematice.

Ottův slovník naučný: Arbuthnot John

Arbuthnot: Arbuthnot: John, vynikající lékař a spis. angl. (*1667 – †1735). Jsa rodem Skot, studoval v Aberdeeně, načež odebral se do Londýna, kde s počátku vyučoval mathematice, ale šťastně vyléčiv prince Jiřího, již r. 1709 byl jmenován osobním lékařem královny Anny. Zemřel v Hampsteadu jako censor král. společnosti lékařův. Arbuthnot: byl přítelem Popeovým, Swiftovým, Gayovým, Priorovým, vůbec náležel k přednějším spisovatelům z doby královny Anny. Popeova skvostná satira »Memoirs of Martinus Scriblerus« děkuje mu čásť vědeckou a filosofickou. Arbuthnot: napsal r. 1712 také duchaplnou politickou satiru The History of John Bull. Vtip jeho všude jest duchaplný, řízný, ale není rozhořčený ani osobně urážlivý. Kromě několika spisů lékařských, teď již naprosto zastaralých, vydal ještě Tables of Greek, Roman and Jewish Measures, Weights and Coins (Tabulky řeckých, římských a židovských měr, vah a mincí, Londýn, 1705 – 1708).