Archeologické metody

, soubor postupů, jimiž se zpracovávají archeologické prameny získané hlavně archeologickou prospekcí a archeologickým výzkumem. Základem je dokumentace a popis objektů a nálezů (archeografie). Chronologický rozbor památky stanoví její stáří v letopočtech (chronologie absolutní) nebo její časový vztah k jiným nálezům (chronologie relativní). Funkční a technologický rozbor se zabývá surovinami, způsobem zpracování a účelem předmětu, sociálně ekonomický rozbor širším významem objektu (např. opevněné sídlo mohlo být správním, výrobním i kultovním střediskem). Typologie, postihující vývoj předmětů a objektů, a chorologie, zaznamenávající jejich územní rozšíření, umožňují určení hranic archeologické kultury a ohnisek výroby, úlohy směny a úrovně kulturních vztahů. Spolu s demografií jsou vytvářeny modely hustoty obyvatel, další obory nebo rozbory spoluvytvářejí obraz způsobu života včetně uspořádání společnosti. Značný význam pro výklad jevů v pravěku mají analogie (obdoby) ze života méně rozvinutých současných kmenů (viz též etnoarcheologie).

Související hesla