Archeologický pramen

, jakýkoli pozůstatek po činnosti a pobytu člověka, skrytý převážně pod povrchem země. Archeologický pramen se dělí obvykle na pohřebiště, sídliště, samostatné výrobní okrsky (doly, pole, hutnické objekty aj.), samostatná kultovní místa, hromadné nálezy, komunikace (cesty, mosty). Náhodný nález předmětu (při orbě, stavbách ap.) upozorňuje na možnou blízkost dalších objektů. Zvláštním archeologickým pramenem jsou pozůstatky člověka, zkoumá je paleoantropologie. Archeologické prameny jsou i tzv. ekofakta (kosti zvířat, zbytky rostlin včetně plevelů), která umožňují rekonstrukci přírodního prostředí a způsobu obživy.

Související hesla