Archeologický výzkum

, soustavné práce směřující k odkryvu památek (pohřebišť, sídlišť aj.). Dokumentace je shrnuta v nálezové zprávě, která je druhotným archeologickým pramenem, protože objekty jsou archeologickým výzkumem obvykle zničeny. Zvláštností archeologického výzkumu je řešení některých otázek (chronologie, původní vzhled staveb) přímo v terénu. Viz též stratigrafie vertikální a horizontální.

Související hesla