Archeologie

, součást historických věd (nazývaná někdy prehistorie) zabývající se nejstaršími dějinami lidstva až do období, kdy jsou k dispozici písemné prameny. K rekonstrukci vývoje využívá různé poznatky jiných věd (historie, etnologie, jazykovědy aj.), ale především vyhledává a zkoumá archeologické prameny. Proto je v užším smyslu hlavním oborem studia pravěku. Obvykle se rozlišuje archeologie pravěká, časně dějinná, klasická (studuje antické památky), orientální aj. Archeologie středověká a industriální jsou dílčími obory historie. Všem jsou společné archeologické metody, zvl. archeologický výzkum. Pojmy archeologie letecká nebo podmořská vyjadřují jen určité způsoby průzkumu a výzkumu. Archeologové pracují v muzeích, v archeologických ústavech, v památkové péči a na univerzitách, kde jsou vychováváni noví odborníci.

Související hesla