Arcikněz

, arcipresbyter, arcipryšt, archipresbyter – první kněz v dómské kapitule pověřený dohledem nad ostatními kněžími; zástupce biskupa.

Související hesla