Ardigo Roberto

, italský filozof; představitel pozitivismu. Nastínil ideu harmonického, avšak přísně deterministického kosmu, obsahujícího člověka, myšlení i lidskou společnost.

Ottův slovník naučný: Ardigo Roberto

Ardigò Roberto, vynikající positivista ital., nar. r. 1828 v Casteldidoně (Cremonsko). Byl kanovníkem v Mantui, ale opustil r. 1871 svůj stav, vydav dříve Discorso su Pietro Pomponazzi (Mantua, 1869) a Psicologia come scienza positiva, v níž vyložil své zásady, a oddal se filosofii. Stal se pak profes. filosofie v lyceu mantovském a později prof. dějin filosofie na univ. v Padui. Z filosofických děl jeho vyšlo posud pět dílů, z nichž prvou čásť tvoří rozpravy již uvedené, druhou: La formazione naturale nel fatto del sistema solare (1877); L’inconscibile di H. Spencer e il Positivismo (1883); La religione di T. Mamiani (1880) a Lo studio della Storia di Filosofia (1881); třetí: La morale dei positivisti (1878); Relatività della logica umana; La coscienza vecchia e le idee nuove (1885) a Empirismo e scienza (1882); čtvrtou: Sociologia (1879); Il compito della filosofia e la sua perennità (1884) a Il fatto psicologico della percezione (1882); pátou pak L'unitŕ della coscienzà (1887). Ve spisech těchto dochází Ardigò posledních mezí positivismu a hledí hlavně ku vědám experimentálním. Mimo to napsal řadu jiných pojednání. P.