Areál


1. biologie a) oblast (území) rozšíření určitého taxonu nebo určitého typu společenstev organismů, kde jeho obyvatelé stále žijí a rozmnožují se. Ostatní část území výskytu je označována jako migrační prostor (viz též migrace). Hranice areálu nejsou neměnné, mohou se měnit vlivem klimatických či jiných ekologických podmínek; b) oblast se shodnými vnějšími přírodními podmínkami nebo oblast shodných stanovišť;
2. stavebnictví pozemek se skupinou staveb tvořící celek; vymezená část území.

Ottův slovník naučný: Areál

Areale, pojem jednoho neb několika souvislých pozemků co do věci; na př. plocha (area) pozemků (areale) patřících k usedlosti čís. 4. obnáší 12 hektarů.

Související hesla