Arela

, ekologie dílčí, výrazně ohraničená část areálu určitého druhu rostliny nebo živočicha.