Areté

, pojem Sokratovy etiky; ctnost ve smyslu schopnosti, zdatnosti duše k moudrosti a spravedlnosti.

Ottův slovník naučný: Areté

Areté v řec. mythu personifikace ctnosti i mužnosti.