Ariánství

, arianismus – směr v raném křesťanství spojený s naukou alexandrijského kněze Aria. Podle ariánství Boží Syn Ježíš, chápaný jako Logos, je stvořená bytost a není s Bohem Otcem stejné podstaty, nýbrž představuje mezistupeň mezi Bohem a jeho stvořením. Nikájský koncil v roce 325 formuloval proti ariánství ortodoxní nauku, že Boží Syn je stejné podstaty s Bohem Otcem; sám Arius byl uvržen do klatby a odsouzen do exilu, jeho pozice zejména mezi východními teology však zůstávaly ještě dlouho silné. Ariánství doznívalo do 7. stol. u germánských kmenů.

Související hesla